Du er her

Yogagruppe for flyktningkvinner

PDF

Yogagrupper for flyktningkvinner har vært et tilbud siden 2015 og er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Midt og Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune. Tilbudet er ment som hjelp til forebygging av helseplager gjennom bedring av kontakt med kroppen, øke mestring av fysiske smerter, og øke opplevelsen av livskvalitet og glede ved å kjenne kroppen som en ressurs og et sted å føle seg trygg. Yoga kan gi en opplevelse av bedre pust og bevegelighet, bedre balanse, styrking av muskler og ledd, og en mer helthetlig opplevelsen av kroppen.

Traumesensitiv yoga har sin bakgrunn i nevrofysiology, traumeteori, tilknytningsteori (David Emerson, 2015) Fokuset er å skape trygghet, stabilisering og å ta kroppen tilbake etter å ha opplevd store belastninger, ofte også mot kroppen. Traumesensitiv yoga brukes i dag overfor ulike grupper, bl.a. til personer utsatt for overgrep i barndom og oppvekst, relasjonstraumer, krigsveteraner, kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, voldtatte kvinner, ungdom i utsatte miljø, innsatte i fengsel.