Du er her

Vi kan ikke reise tilbake

PDF

Press, Redd Barna Ungdom, publiserte rapporten «Vi kan ikke reise tilbake. Press’ rapport om barn som forsvinner fra norske asylmottak 2017». Rapporten angir at 516 enslige barn har forsvunnet fra norske asylmottak siden 2013. Den peker på at de siste årene har vist en drastisk økning, hovedsakelig blant barn som har fått midlertidige oppholdstillatelser. Videre problematiserer de at det gjøres lite for å oppspore barna som forsvinner. Press gir flere anbefalinger om tiltak som kan redusere antall barn som forsvinner fra norske asylmottak.