Du er her

Verdibasert arbeid blant flyktninger

Film

I denne filmen forteller Øverland om hvordan man kan arbeide med flyktninger. Hun tar blant annet utganspunkt i RAN og gir konkrete eksempler på hvordan hun har arbeidet med flyktningungdommer ut i fra en verdibasert tilnærming.