Du er her

Veiviser.no

Nettside

Veiviser.no omhandler «Bosetting av overføringsflyktninger». Her får man informasjon om en kort beskrivelse av bosettingsfasen, resultater fra fasen, hvem gjør hva i denne fasen, aktører, brukermedvirkning, vedlegg, lover og forskrifter, kvaliteter og finansiering.