Du er her

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Nettside

Likeverdige helse- og omsorgstjenester forutsetter at informasjonen og kommunikasjonen er tilpasset den enkelte. Noen ganger må dette skje ved hjelp av tolk. Helsedirektoratet har derfor laget en veileder (IS-1924) som skal hjelpe ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene til riktig bruk av tolk. I tillegg til nyttige råd ved gjennomføring av samtaler med tolk, inneholder veilederen informasjon om tolkens rolle, nasjonalt tolkeregister, bestilling, betaling og evaluering.