Du er her

Våre nye barn

Nettside

Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Prosjektet etablerte «Familiehjemmodellen» som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. En finner mer informasjon og eksempler på hjemmesiden til SOS-Barnebyer. Der kan en laste ned «Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger». En finner også forskningsrapporten "Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enlige mindreårige flyktninger" fra NTNU. Rapporten konkluderer med at etablering av familiehjem for enslige mindreårige er levedyktig og bør være del av tiltaksviften for kommuner som bosetter enslige barn på flukt. Modellen sikrer blant annet at søsken kan få vokse opp sammen.