Du er her

Utlendingsnemnda

Nettside

Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager på avslag truffet av Utlendingsdirektoratet, og omtales som andre instans. Informasjonen på UNE sin hjemmeside retter seg mot klagerne, advokater, nemndsmedlemmer, tolker og pressen. Siden inneholder blant annet informasjon om ulike sakstyper, saksgang, relevant statistikk og rapporter om gjeldende praksis. I veiledere og interne retningslinjer gir UNE innsyn i hvordan ulike moment vektes i behandling av blant annet asylsøknader.