Du er her

Utlendingsdirektoratet

Nettside

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av asylsøknader i første instans, drift av asylmottak og utvisningssaker. På UDI sin hjemmeside ligger det blant annet informasjon om asylsøknad, familiegjenforening, asylmottak og gjeldende regelverk. UDI legger ut oppdatert statistikk om blant annet om asylankomster til Norge og oversikter over utfallet av asylsøknader ut fra opprinnelsesland. Siden inneholder også en oversikt over definisjoner av sentrale ord og begreper innen asyl og flyktningfeltet. Informasjonen retter seg både til asylsøkere og flyktninger, personer som arbeider med disse gruppene, og frivillige.