Du er her

Unge flyktninger forteller

PDF

«Unge flyktninger forteller. En kvalitativ studie av 12 historier laget av enslige mindreårige flyktninger i samtalegrupper» er en masteroppgave i sosialt arbeid av Randi Elisabeth Jenssen. Her får vi tilgang til hvilke livshistorier enslige mindreårige flyktninger forteller i samtalegruppe når de lager en felles historie om en ungdom som flykter fra hjemlandet. Samtalegruppene har fulgt gruppekonseptet «Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninger».