Du er her

Ungdommer forteller om inkludering i skolemiljø – fra Sjøvegan Videregående skole

Film

I denne videoen møter du ungdom fra Sjøvegan Videregående skole. Sjøvegan Videregående skole har arbeidet med integrering av unge asylsøkere og flyktninger, mange av disse enslige mindreårige, siden 1994. Her forteller ungdommene selv om hvordan de opplever måten skolen arbeider med integrering på, og om hva de selv opplever som viktig for å bli inkludert.