Du er her

Traumefeltets viktigste "terapi" - reguleringsstøtte

Film

Vi mennesker speiler gjerne andres følelser, og gjensidig påvirkning av hverandres følelser kalles ofte samregulering. Alle følelser er imidlertid ikke like enkle å håndtere, og personer med traumer kan ha behov for hjelp med å regulere kropp og følelser. Her forklarer psykiater Anne Kristine Bergem og psykologspesialist Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest teorien bak reguleringsstøtte.