Du er her

Tolking i offentlig sektor

Nettside

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. IMDI har en nettside med råd og veiledning om tolking i offentlig sektor. Her finner en blant annet informasjon om bestilling av tolk, bruk av tolk, inkludert E-læringskurs i tolkebruk for helsepersonell, samt informasjon om utdanning til og arbeid som tolk. Nettsiden inneholder også «Nasjonalt tolkeregister», et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Slik kan tolkebrukere finne egent tolk for sitt oppdrag.