Du er her

Tolkeportalen og e-kurs i bruk av tolk

Nettside

Tolkeportalen.no er en viktig kilde til informasjon for både tolker og tolkebrukere om hvordan tolking bør foregå. Her finnes blant annet retningslinjer, lenker til lovverk og råd til deg som skal være part i en samtale med tolk. Det er egne sider om bruk av tolk i helsetjenesten, og lenker til ulike kurs, utdanninger, verktøy samt øvrige tilgjengelige nettressurser om tolking. Her finner du eget e-kurs i bruk av tolk.Det nasjonale tolkeregisteret er en del av portalen, slik at du raskt kan finne riktig tolk for ditt oppdrag.