Du er her

Tilværelsen som flyktning beskrevet av 13 år gamle Mustafa