Du er her

Tilskudd til barnehage for barn av asylsøkere

Nettside

Utlendingsdirketoratet (UDI) gir tilskudd til kommunene for barnehageplass for asylsøkende barn i alderen 4-5 år, og fram til skolestart. Så langt det er mulig skal disse barna gis heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. UDI gir også tilskudd til kommuner som tilbyr kjernetid i barnehage (20 timer oppholdstid pr uke) til 2-3 åringer med oppholdstillatelse som bor på asylmottak. Dette fremgår av RS 2011-025 «Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter» www.udiregelverk.no