Du er her

Survivors, Protectors, Providers: Refugee Women Speak Out

PDF

For ti år siden organisert FNs høykommisær for flyktninger den første runden med Global Dialouge with Refugee Women - global dialog med flyktningkvinner. Deltakerne møttes for å diskutere utfordringer, vansker og mulige løsninger. Prosjektet var med på å legge et fundament for satsing på temaområder for FN i årene som fulgte- deriblant høykommisærens Five Commitments to Refugee Women. Ti år etter arrangerte FNs høykommisær på nytt slike møtepunkt for dialog med flyktningkvinner. Dette dokumentet gir et innblikk i hva som framkom - hvordan er tilværelsen og utfordringene på en rekke områder og hva ser de intervjuede selv for seg av mulige løsninger.

UNCHR 2011