Du er her

Stemmer fra hjelperne RVTS Sør

Film


Kari Brekke jobber på Enhet for inntak i Bufetat region sør. Hun har deltatt på kompetansehevingsprogrammet Traumebevisst omsorg, som er utviklet av RVTS Sør. Her forteller hun om sine erfaringer etter å ha deltatt på programmet.