Du er her

Sparka rundt som en ball

PDF

Fra forskningsprosjektet "Bosetting av unge flyktninger fra Afghanistan: Forventninger og innsats". Kvalitativ studie av enslige mindreårige afghanske gutter. Et samarbeid mellom RBUP/HiT v/Ketil Eide, ISF v Hilde Liden og RVTS sør V/Torunn Fladstad. Hovedfokus i forskningsprosjektet er hvordan de unge flyktningene opplever bosetting i en kommune og deres forventninger og drømmer for framtida. Hassan, en av de afghanske guttene som deltok i prosjektet beskriver opplevelser av å bli "sparket rundt som en ball" i bosettingskommunen.