Du er her

Socio Flyktning

Nettside

Socio Flyktning er et arkiv- og økonomisystem utviklet for å håndtere kommunenes arbeid med Introduksjonsloven for nyankomne flyktninger. For eksempel kan systemet brukes til journal, utbetalinger av stønader og innkreving av statlige integreringstilskudd.