Du er her

Snakke – Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Nettside

"SNAKKE" er en opplæringsplattform utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er å gi økt trygghet, fagkunnskap og handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer. I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen, og gir tips om hvordan snakke med barn. SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Gjennom en simulert relasjon kan en øve seg på bedre dialog med barn og unge som kan ha blitt utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. I LærMer kan du lese om tema du møter i spillet og filmene.