Du er her

Små barns hverdager i asylmottak

PDF

Hvordan har de yngste barna det på norske asylmottak? Det er fokuset i denne rapporten skrevet av Marie Louise Seeberg. NOVA  (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Rapport 14/2009.