Du er her

Sjøvegan videregående skole, foredrag om deres modell for opplæring og integrering - Video fra sjumilsstegkonferansen i Troms 2016

Film

Sjøvegan fikk i 1994 landets første spesialtilpassede asylmottak for enslige mindreårige. Salangen kommune hadde et uttalt mål om likeverdig utdanning og opplæring og ønsket at disse ungdommene skulle gå i vanlig norsk skole. I 1995 fikk dermed Sjøvegan videregående skole oppdrag fra kommunen om å organisere undervisning og opplæring for asylsøkere, bosatte flyktninger og innvandrere. Skolen har jobbet målrettet mot likeverdig opplæring, integrering og samordning av tiltak og deres arbeidsmodell refereres ofte til som «Sjøveganmodellen». Skolen mottok Benjaminprisen i 2015. I denne videoen får du blant se foredrag ved Sjøvegan skole om deres modell. Opptaket er fra Sjumilsstegkonferansen for Troms fylke i Tromsø 2017.