Du er her

Siste opprettede ressurser

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

PDF

"Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger". Hva vet vi om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger? I denne rapporten sammenfatter NTNU Samfunnsforskning kunnskap fra publikasjoner om enslige mindreårige fra 2007 til 2018. Kunnskapsoppsummeringen omhandler både asylprosessen, bo- og omsorgsløsninger, skoletilbud og helse.

 

 

Asylmottak

Nettside

Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. På sin hjemmeside gir Utlendingsdirektoratet / UDI informasjon til de som jobber i mottak, bor eller ønsker å bo i et asylmottak, jobber i en kommune, er nabo til et asylmottak, driver eller ønsker å drive et asylmottak. De gir også en oversikt over ulike typer asylmottak, eksisterende asylmottak og adresser til disse. 

Mennesker til salgs

Nettside

 

«Mennesker til salgs» er en nettressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel. Det er både en kunnskapsbank og et handlingsverktøy. Gjennom økt kompetanse håper en at flere hjelpere vil fange opp mulig utnyttelse, samt vite hva de kan gjøre. Nettressursen er utviklet av RVTS Øst og RVTS Sør. 

Papirløse migranter – Kirkens bymisjon

Nettside

Kirkens bymisjon arbeider med papirløse migranter. På sin hjemmeside har de publisert fakta om illegale migranter; hvem de er, hvor mange de kan være, samt mulighetene til å tilby dem helsehjelp. De har også publisert rapporten «Papirløse migranter. En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land». 

 

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Nettside

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettigheter og rettferdighet for illegal migranter. Målet er at illegale migranter skal ha rett til en verdig levestandard og respekt. På deres hjemmeside finner en relevant informasjon om helsehjelp, arbeid, bolig, fengsling og retur, rettssikkerhet, samt et særlig fokus på situasjonen for kvinner og barn. På vimeo har PICUM lage en web dokumentar om dagliglivet til illegale migranter i Europa: "Undocumentary - The Reality of Undocumented Migrants in Europe".  

Bosetterne. Norsk dokumentarserie

Film

NRK har fulgt syriske flyktninger i Norge gjennom 5 år. Serien viser deres egne fortellinger fra der de bor; i Kristiansand, Stavern, Oslo og Fredrikstad. Serien består av fire episoder:

"Et liv blir til" -  Hasan er en politisk aktiv poet som opplever fengsel og tortur under krigen i Syria. I Norge blir han utdannet tolk og er samfunnsengasjert, men når han skal bli pappa kommer det mange spørsmål opp.
"De gode hjelperne" -Midt i Kristiansand sentrum bygger Monica og Jan et bofellesskap for flyktninger, men idealismen blir satt på prøve når familiene flytter inn. 
"Skilsmissen" - Kun 13 år gammel blir Siba giftet bort til slektningen Saher. I et av verdens likestilte land får Siba nye drømmer, og hun ønsker å løsrive seg fra ekteskapet. For Saher starter en desperat kamp om samvær med barna.
"Når et barn drukner" - Småbarnsfaren Quasem gleder seg over å ha fått sin kone og tre sønner i trygghet i Fredrikstad. De håper på en ny start i et nytt land der de kan legge alt det vonde bak seg. Norsk dokumentarserie.
 

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

PDF

«Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring, - Erfaringer ‐ Samarbeid ‐ Muligheter ‐ Eksempler» er laget av Shaista Ayub og Liv Hopen v/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. Heftet inneholder nyttig informasjon og råd som kan være til hjelp for lærings - og mestringssentrene (LMS) og andre interesserte til å bidra til egnede aktiviteter og tilbud for minoritetsspråklige.

 

I tell my mother that… sometimes he didn’t love us—Young adults’ experiences of childhood in refugee families

PDF

Foreldre til flyktningbarn kan slite med ettervirkninger etter traumer og tap. Dette kan påvirke deres omsorgsfunksjon. I artikkelen “I tell my mother that… sometimes he didn’t love us—Young adults’ experiences of childhood in refugee families: A qualitative approach.” undersøkte Johansen og Varvin hvordan unge voksne flyktninger som vokste opp i flyktningfamilier i Norge har opplevd dette. Funnene viser at foreldrenes lidelser har påvirket barnas hverdag og utvikling på forskjellig vis. 

PREP - Physiotherapy and Refugees Education Project

Film

 

The Physiotherapy and Refugees Education Project (PREP) er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke helse- og utdanningsinstitusjoner i USA og Europa, inkludert Norge. Det tar sikte på å øke kompetansen til fysioterapeuter i møte med de komplekse rehabiliteringsbehovene flyktninger kan ha. Som del av prosjektet skal det utvikles et e-kurs på masternivå for fysioterapeuter som jobber i praksisfeltet. Høgskulen på Vestlandet har mer informasjon om prosjektet.