Du er her

Siste opprettede ressurser

Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll.

Undervisningsmateriell

"Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» er et dialogbasert opplegg bestående av tre kortfilmer og en veileder. Formålet er å motarbeide negativ sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter. Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom RVTS Sør, Frihetsteateret og Likestillingssenteret KUN. 

Syv suksesskriterier for at unge, enslige flyktninger i Norge skal klare seg

Nettside

Unge enslige flyktninger blir gjerne beskrevet som sårbare. Artikkelen "Syv suksesskriterier for at unge, enslige flyktninger i Norge skal klare seg" har et resiliensfokus og viser at denne gruppen likevel har et stort potensial til å klare seg bra. Artikkelen er skrevet av Kristina Johansen, Stipendiat ved Universitetet i Stavanger.

I Was A Boat Person: Vietnamese Refugees Look Back

Film

Bilder av båtflyktninger som nå kommer over Middelhavet til vest Europa vekker sterke minner for vietnamesere som flyktet fra Vietnam for ca. 40 år siden. Her møter du flere «boat people» som nå bor i USA. De minnes og sammenligner deres farlige reise med den flyktninger fra Syria og andre land opplever nå. I Norge i dag er det over 20.000 vietnamesere som enten var med på den farefulle reisen eller er barn eller barnebarn av dem.

En reise for livet

Film

For 40 år siden kalte en vietnamesene som flyktet i enkle farkoster fra landet sitt etter slutten av Vietnamkrigen for «båtflyktninger».  De nye kommunistiske makthaverne satte over en million sørvietnamesere i fengsel eller sendte dem til såkalte «omskoleringsleir». Fluktruten var veldig farlig pga. faren for storm, sykdom, sult, og ikke minst pirater. Mellom 200.000 og 400.00 vietnamesere omkom på havet. Av de som overlevde kom rundt 10.000 til Norge mellom 1975 og 1995. Her kan du se noen av de som ble reddet i siste liten av et norsk skip, og har siden levd i Norge.

Bhutan's forgotten people

Film

Tidlig på 1990-tallet mistet bhutanesere bosatt I Nepal sitt statsborgerskap, og 100.000 ble tvunget til å forlate landet som var blitt deres i over 100 år. De ble boende i flyktningleir i mange år, og noen kom som overføringsflyktninger til Norge. Her kan du høre mer om deres historie.  

Long-term mental health in unaccompanied refugee minors

PDF

Enslige mindreårige flyktninger er en særlig sårbar gruppe. Fire av ti opplever et høyt nivå av posttraumatiske stress fem år etter at de kom til Norge. Dette er et av funnene i  forskningsrapporten «Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and post-flight predictors», der NKVTS undersøkte psykisk problematikk hos enslige mindreårige flyktninger henholdsvis ½, to og fem år etter ankomst til Norge.