Du er her

Siste opprettede ressurser

Papirløse migranter – Kirkens bymisjon

Nettside

Kirkens bymisjon arbeider med papirløse migranter. På sin hjemmeside har de publisert fakta om illegale migranter; hvem de er, hvor mange de kan være, samt mulighetene til å tilby dem helsehjelp. De har også publisert rapporten «Papirløse migranter. En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land». 

 

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Nettside

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettigheter og rettferdighet for illegal migranter. Målet er at illegale migranter skal ha rett til en verdig levestandard og respekt. På deres hjemmeside finner en relevant informasjon om helsehjelp, arbeid, bolig, fengsling og retur, rettssikkerhet, samt et særlig fokus på situasjonen for kvinner og barn. På vimeo har PICUM lage en web dokumentar om dagliglivet til illegale migranter i Europa: "Undocumentary - The Reality of Undocumented Migrants in Europe".  

Bosetterne. Norsk dokumentarserie

Film

NRK har fulgt syriske flyktninger i Norge gjennom 5 år. Serien viser deres egne fortellinger fra der de bor; i Kristiansand, Stavern, Oslo og Fredrikstad. Serien består av fire episoder:

"Et liv blir til" -  Hasan er en politisk aktiv poet som opplever fengsel og tortur under krigen i Syria. I Norge blir han utdannet tolk og er samfunnsengasjert, men når han skal bli pappa kommer det mange spørsmål opp.
"De gode hjelperne" -Midt i Kristiansand sentrum bygger Monica og Jan et bofellesskap for flyktninger, men idealismen blir satt på prøve når familiene flytter inn. 
"Skilsmissen" - Kun 13 år gammel blir Siba giftet bort til slektningen Saher. I et av verdens likestilte land får Siba nye drømmer, og hun ønsker å løsrive seg fra ekteskapet. For Saher starter en desperat kamp om samvær med barna.
"Når et barn drukner" - Småbarnsfaren Quasem gleder seg over å ha fått sin kone og tre sønner i trygghet i Fredrikstad. De håper på en ny start i et nytt land der de kan legge alt det vonde bak seg. Norsk dokumentarserie.
 

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

PDF

«Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring, - Erfaringer ‐ Samarbeid ‐ Muligheter ‐ Eksempler» er laget av Shaista Ayub og Liv Hopen v/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. Heftet inneholder nyttig informasjon og råd som kan være til hjelp for lærings - og mestringssentrene (LMS) og andre interesserte til å bidra til egnede aktiviteter og tilbud for minoritetsspråklige.

 

I tell my mother that… sometimes he didn’t love us—Young adults’ experiences of childhood in refugee families

PDF

Foreldre til flyktningbarn kan slite med ettervirkninger etter traumer og tap. Dette kan påvirke deres omsorgsfunksjon. I artikkelen “I tell my mother that… sometimes he didn’t love us—Young adults’ experiences of childhood in refugee families: A qualitative approach.” undersøkte Johansen og Varvin hvordan unge voksne flyktninger som vokste opp i flyktningfamilier i Norge har opplevd dette. Funnene viser at foreldrenes lidelser har påvirket barnas hverdag og utvikling på forskjellig vis. 

PREP - Physiotherapy and Refugees Education Project

Film

 

The Physiotherapy and Refugees Education Project (PREP) er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke helse- og utdanningsinstitusjoner i USA og Europa, inkludert Norge. Det tar sikte på å øke kompetansen til fysioterapeuter i møte med de komplekse rehabiliteringsbehovene flyktninger kan ha. Som del av prosjektet skal det utvikles et e-kurs på masternivå for fysioterapeuter som jobber i praksisfeltet. Høgskulen på Vestlandet har mer informasjon om prosjektet. 

Balansekoden

Selvhjelpsmateriell

 

«Ballansekoden» er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned. Det har vist seg som et nyttig verktøy i møte med hverdagsstress og for traumatiserte mennesker, inkludert flyktninger. På hjemmesiden til «Ballansekoden» er det lagt ut filmer og beskrivelser av velutviklede bevegelsesverktøy. Disse kan en lære seg selv eller trene på sammen med en hjelper eller behandler. Øvelsene er støttet av oppdatert kunnskap innen nevrobiologi. 

 

This is our view: the voices of unaccompanied Afghan children in Norwegian reception centres

PDF

[[{"fid":"16869","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_image_title_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_image_title_text[und][0][value]":"This is our view","field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"This is our view","title":"This is our view","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Et stort antall enslige, mindreårige asylsøkere kom til Nord-Europa i 2015. Både i Sverige og Norge har det senere kommet alarmerende rapporter om den psykiske helsetilstanden til disse barna. UNHCR ønsker å stimulere til mer debatt om behovene til enslige, mindreårige asylsøkere i regionen. “This is our view: the voices of unaccompanied Afghan children in Norwegian reception centres” handler om hvordan enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan opplever og forstår sin situasjon i Norge. Studien fokuserer hovedsakelig på dagliglivet i Norge, de oppnevnte vergene, Norge som destinasjon og barnas tanker om fremtiden. «This is our view» er en oppfølging av en lignende, men bredere studie som ble gjennomført i Sverige i 2016, “This Is Who We Are”. 

 

Family Migration and Integration

PDF

“Kunnskapsstatus om familieinnvandring og integrering” skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet av Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Jan Paul Brekke (Institutt for samfunnsforskning). I hele Europa blir hensynet til integrering brukt som argument for strengere krav til familieinnvandring. Rapporten tar opp spørsmålet om strengere vilkår for familieinnvandring fører til bedre integrering. 

 

Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter

PDF

NOVA har på oppdrag fra Bufdir undersøkt barnevernstjenesten og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Resultatene er skrevet i rapporten «Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda». Rapporten løfter fram noen mønstre og tema som kan være utfordrende eller problematiske i barnevernets arbeid.