Du er her

Samfunnsmessige konstnader av mangelfull utdanning av asylsøkere

PDF

Denne FAFO-rapporten viser de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull utdanning i grunnopplæringen. Den peker også på hvordan forhold i skolen kan bidra til at elevenes lykkes i videre utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv