Du er her

Saksgangen i søknad om beskyttelse

Nettside

En rekke forhold knyttet til gangen i asylsaker kan endres av politiske bestemmelser, og vil følgelig variere over tid. Helsepersonell som arbeider med asylsøkere må derfor holde seg oppdatert på hvilke bestemmelser som gjelder. Norges internasjonale forpliktelser og flyktningers rett til beskyttelse står imidlertid fast.