Du er her

ROSA prosjektet

Nettside

ROSA står for Reetablering, Oppholdstillatelse, Sikkerhet og Assistanse. Prosjektet ble opprettet i 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn (2003-2005). På denne nettsiden finner du blant annet lenker til sentrale handlingsplaner knyttet til menneskehandel.