Du er her

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. De har publisert statusrapporter for 2016, 2017, 2018 og 2019. Nettsiden oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge de aktuelle årene. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet, og beskriver utfordringer i Norges behandling av asylsaker fra enkeltland. Rapporten for 2019 har følgende hovedoverskrifter:

 • Statistikk på asylfeltet 2019
 • Stengte grenser
 • Rettssikkerhet
 • Statsløse 
 • Familiesplittelse 
 • Opphør av flyktningstatus
 • Barn alene på flukt
 • Kvoteflyktninger  og relokalisering 
 • Integrering
 • Retur
 • Landprofiler