Du er her

Økonomi

Arbeidstillatelse for asylsøkere

Nettside

Asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden behandles. Det er knyttet noen betingelser til om slik tillatelse innvilges. Disse vil kunne variere over tid, avhengig av politiske vedtak. Utlendingsdirektoratet (UDI) gir informasjon om gjeldende regler på sin hjemmeside.