Du er her

Familieinnvandring

Regler for familieinnvandring

Nettside

Flyktninger som er innvilget oppholdstillatelse kan ha rett til å bli gjenforent med sin familie. Reglene for familieinnvandring er kompliserte, detaljerte og kan endres over tid. I en del tilfeller er det krav om at den som bor i Norge kan forsørge de familiemedlemmene som søker om familiegjenforening. Dette avhenger blant annet av hvilken type oppholdstillatelse den som bor i Norge har, og når denne ble innvilget. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) gir oppdatert informasjon om gjeldende regelverk.

www.une.no