Du er her

Familieinnvandring

Regler for familieinnvandring - UDI

Nettside

Utlendingsdirektoratet / UDI behandler søknader om familieinnvandring, og Utlendingsnemnda / UNE behandler klagesaker. UDI har informasjon om reglene for familieinnvandring på sin nettside. Blant annet har UDI en serie informasjonsfilmer om familieinnvandring på ulike språk. Filmene omhandler «Underholdskravet», «Seksmåneders fristen», «24-års kravet», «Hvordan søke?», «Hva skal du levere i søknaden?», «Fullmakt», «Gebyr», «Hvor lenge må du vente?» og «Sjekk oppholdskortet ditt». For å finne ut mer om hvilke regler som gjelder for den enkelte sak, kan en gå til siden «Skal søke»