Du er her

Rett til opplæring for barn med ulovlig opphold

Nettside

Regjeringens lovavdeling sier at barn i opplæringspliktig alder (vanligvis 6-16 år) har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder, mens plikten inntrer når oppholdet faktisk har vart i tre måneder. Om oppholdet i landet er ulovlig, spiller ingen rolle for retten og plikten til grunnskoleopplæring.