Du er her

Rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og personer uten lovlig opphold

Nettside

Helsenorge.no gir oversikt over rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og personer uten lovlig opphold. Det informeres blant annet særskilt om barn og gravides rett til helsehjelp, betaling for helsehjelp, taushetsplikt og retten til å få informasjon på eget språk. Barn uten lovlig opphold har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Link direkte til asylsøkeres rett til helsehjelp

Link direkte til helsehjelp for personer uten lovlig opphold