Du er her

Rett til å bestemme over eget liv

Nettside

Portalen rettentil.no er et oversiktsverktøy for de som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den baserer seg på Regjeringens handlingsplan: "Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekte- skap og kjønnslemlestelse." Portalen inneholder definisjoner, fenomenbeskrivelser, artikler, konkrete råd og refleksjonsspørsmål og er utviklet av RVTS Øst.