Du er her

Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger

Nettside

Flyktninger som får direkte oppholdstillatelse gjennom Norges internasjonale forpliktelser kalles ofte overføringsflyktninger, kvoteflyktninger eller FN-flyktninger. Dette innebærer en direkte bosetting utenom asylkjeden. Retningslinjene UDI benytter for arbeidet med utvelgelse av overføringsflyktninger blir beskrevet i regjeringens rundskriv G-04/2015: Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger.

PDF icon Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninge.pdf