Du er her

Vold og overgrep

Vold og overgrep

Mishandlingsbestemmelsen – e-læringskurs fra UDI

Nettside

Utlendingsdirektoratet har laget et e-læringsprogram om Mishandlingsbestemmelsen. Kurset gir kunnskap om hvilke rettigheter de som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring har når de utsettes for vold. Mishandlingsbestemmelsen skal sikre at personer utsattfor vold ikke trenger å bli i forholdet av frykt for å miste oppholdstillatelsen i Norge

PDF iconinformasjon_om_mishandlingsbestemmelsen.pdf

Politiet informerer om vold.

Nettside

Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak. De gir informasjon til voldsutsatte, voldsutøvere, vitner til vold og omtaler barn utsatt for vold.

Nettportalen dinutvei.no

Nettside

dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores. Uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted skal du finne nyttig informasjon og kunnskap. Nettportalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Hjelpetilbud ved vold i nærerelasjoner

PDF

Lurer du på om en av dine brukere er utsatt for vold i nære relasjoner? Hva kommer inn under betegnelsen vold i nære relasjoner? Hva skal du gjøre og hvordan skal du gå fram for å hjelpe? Hvilke hjelpeordninger finnes? Hvilke rettigheter har den voldsutsatte? Hvordan kan et krisesenter bidra? Disse og mange andre spørsmål kan du få svar på her.

Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien -utfordringer og muligheter. Rapport 2/2011, NKVTS.

PDF

I denne rapporten gjennomgås forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien. Kunnskapsgjennomgangen viser at kulturelle aspekter til dels kan ha stor betydning for barn som opplever vold i familien. Forfatter av rapporten er Sanna Hofman. Hun er utdannet jurist fra Nederland og har tidligere arbeidet med hvordan hensynet til kultur spiller inn ved omsorgsovertakelse for barn.

PDF icon Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien