Du er her

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Kunnskapsportalen Radikalisering og voldelig ekstremisme - prosesser inn og veier ut.

Nettside

Portalen er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet og RBUP. Man ønsker med portalen å styrke hjelpere i deres arbeid med mennesker som er i fare for rekruttering inn i radikalisering og voldelig ekstremisme, de som alt er innenfor slike miljøer og/ eller   som ønsker å finne utveier fra slike miljø.

Mentorer mot radikalisering

PDF

RVTS Vest har i samarbeid med Bergen kommune utviklet en kompetansemodell for de som skal jobbe tett på mennesker som er radikalisert eller i fare for å bli radikalisert. Målet er å utvikle ferdigheter og handlingskompetanse i møte med både ungdom og voksne i målgruppen, samt ivareta et familieperspektiv i størst mulig grad. Arbeidet er inspirert av Århus modellen, men har mer omfattende opplæring. Modellen har derfor fått navnet Bergenmodellen for Mentor Opplæring (BMO).