Du er her

Menneskehandel

Menneskehandel

Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?

PDF

«Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?» er en brosjyre utarbeidet av alle landets RVTS’er. I menneskehandel utnyttes mennesker i svært sårbare situasjoner til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, tvangstjenester som tigging og stjeling, eller ved fjerning av organer. Brosjyren vil bidra til å øke bevisstheten om dette. Den gir kort informasjon om hva menneskehandel er, hva en skal se etter for å identifisere ofre for menneskehandel og hva en kan gjøre for å hjelpe.

 

 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel beskriver tiltak innen følgende fem områder

PDF

Styrket og målrettet innsats mot menneskehandel er et overordnet mål  i regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel. Handlingplsanen omhandler blant annet samordnede og og effektive tiltak for å beskytte og fremme ofres rettigheter, hvordan man tenker seg at  politiets organisering og innsats skal forbedres, og viktigheten av økt kunnskap for å avdekke og forebygge menneskehandel. Handlingsplanen viser også til at Norge ønsker å styrke internasjonalt samarbeid mot menneskehandel.

PDF icon Regjeringens-handlingsplan-mot-menneskehandel

ROSA prosjektet

Nettside

ROSA står for Reetablering, Oppholdstillatelse, Sikkerhet og Assistanse. Prosjektet ble opprettet i 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn (2003-2005). På denne nettsiden finner du blant annet lenker til sentrale handlingsplaner knyttet til menneskehandel.

Nederlandsk veileder for tverretatlig samarbeid om ofre for menneskehandel

Nettside

Nederlandske myndigheter har utviklet denne veilederen for tverretatlig samarbeid i tvangsarbeidssaker: Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation. Veilederen kan være nyttig også for norske forhold.

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

PDF

Dette notatet handler om ungdommer som ikke er bosatt i Norge, og som er mulige ofre for menneskehandel. De kan oppholde seg i Norge som EØS-borgere, papirløse eller asylsøkere uten endelig vedtak. Noen er det mistanke om at har blitt eller vil bli utnyttet i prostitusjon, andre utnyttes til kriminalitet eller andre former for tvangsarbeid. Notatet peker på noen av årsakene til at oppfølgingen av mindreårige som ikke er bosatt i Norge ofte svikter, selv om det foreligger mistanke om utnytting og menneskehandel. Dette notatet er nyttig ikke bare for å sette seg inn i temaet menneskehandel, men i å forstå hva en del av de vi møter av enslige mindreårige har vært utsatt for.

PDF icon Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

"For freedom" - kampanje

Nettside

For Freedom Kampanjen er et frivillig arbeid som jobber for å bekjempe menneskehandel og moderne slaveri. Dette gjør de gjennom forebyggende arbeid, og oppfølging av tidligere ofre for menneskehandel. For Freedom er en del av Salt Bergenskirkens diakonale arbeid

«De sa du må», rapport om mindreåriges erfaringer med menneskehandel (Lidén, H, Salvesen, C.H., Institutt for Samfunnsforskning 2016)

Nettside

Barn utgjør en vesentlig andel av dagens migranter. Enkelte enslige mindreårige blir fanget opp av kriminelle nettverk på veien til og gjennom Europa. Barn rekrutteres også i hjemlandet av lokale og internasjonale nettverk for tvangsarbeid, vinningskriminalitet og seksuell utnytting. Rapporten belyser barnas situasjon, hva de forteller om rekruttering og utnytting, og hvordan de selv ser på oppfølging og framtidsmuligheter.

Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel

Nettside

[[{"fid":"16502","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","class":"response-image-container media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

ProSentret har utgitt to rapporter om unge som bytter sex, og som begge er relevante med i forhold til menneskehandel

  1. Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press.
  2. Mistanker og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex.