Du er her

Kriser

Kriser

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam

Nettside

Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Det beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer. Kurset inkluderer et fokus på asylsøkere og flyktninger.

MinPlan Norge

App

«MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

App'en «MinPlan Norge» er utviklet med tanke på pasienter i psykisk helsevern, og er ment som et verktøy for å lage en strukturert plan for mestring. Målet er å forebygge selvmord, selvskading og overdoser. App'en baserer seg på en anerkjent metodikk kjent som «kriseplan» og er et supplement eller alternativ til slik «kriseplan» på papir. Erfaringene fra pilotperioden i Danmark er at app'en har blitt brukt ved kriser med lovende resultater.