Du er her

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nettside

Konferansenettstedet " Konferansenettstedet "Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse" er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet." er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet.

Banaz A Love Story

Film

Dette er en prisvinnende dokumentar hvor vi blir kjent med historien til Banaz og får et lite innblikk i hennes liv og skjebne. En særdeles viktig film som utfordrer oss på mange plan.

Veiviser om kjønnslemlestelse

PDF

Veiviseren om kjønnslemlestelse (KLL) er laget for deg som gjennom ditt arbeid møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. Her får du oversikt over temaet og kunnskap om hva du kan gjøre for å forebygge kjønnslemlestelse og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning.

PDF icon Veiviser om KLL

Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger.

PDF

Fafo har evaluert bruken av integreringsrådgivere som del av handlingsplaner mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Rapporten gir anbefalinger basert på en rekke intevjuer knyttet til de erfaringene og refleksjonene man har gjort seg.