Du er her

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nettside

Konferansenettstedet " Konferansenettstedet "Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse" er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet." er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet.

Banaz A Love Story

Film

Dette er en prisvinnende dokumentar hvor vi blir kjent med historien til Banaz og får et lite innblikk i hennes liv og skjebne. En særdeles viktig film som utfordrer oss på mange plan.

Veiviser om kjønnslemlestelse

PDF

Veiviseren om kjønnslemlestelse (KLL) er laget for deg som gjennom ditt arbeid møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. Her får du oversikt over temaet og kunnskap om hva du kan gjøre for å forebygge kjønnslemlestelse og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning.

PDF icon Veiviser om KLL

Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger.

PDF

Fafo har evaluert bruken av integreringsrådgivere som del av handlingsplaner mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Rapporten gir anbefalinger basert på en rekke intevjuer knyttet til de erfaringene og refleksjonene man har gjort seg.

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring i barnehage og skole

Undervisningsmateriell

«Jeg vet» er en digital ressurs for barnehager og skoler. Den har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Gjennom bruk av «Jeg vet» sammen med barn, får barna kunnskap om og forståelse for ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Modulene er alderstilpasset. Barna presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.  «Jeg vet» er utviklet av salaby.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foreløpig er bare noen moduler lagt ut. Ressursen er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

 

 

Rett til å bestemme over eget liv

Nettside

Portalen rettentil.no er et oversiktsverktøy for de som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den baserer seg på Regjeringens handlingsplan: "Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekte- skap og kjønnslemlestelse." Portalen inneholder definisjoner, fenomenbeskrivelser, artikler, konkrete råd og refleksjonsspørsmål og er utviklet av RVTS Øst.