Du er her

Tortur

Stø kurs

Nettside

Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur. Her redegjøres det blant annet for hva tortur er, internasjonale konvensjoner,  konsekvenser av tortur for de som overlever og hvordan man kan samarbeid om behandling for de dette gjelder.

En frigjøringsleders historie

PDF

En frigjøringsleders historie er Aman Kedir Kamsares livsberetning. Kamsare forteller blant annet om livet som politisk fange i Etiopia, og om torturen han ble utsatt for i fangenskap. Etter flukten fra fangenskapet, ble Kamsares etterhvert innvilget status som FN-flyktning og bosatt i Bodø. Beretningen er utgitt av NOVA som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn - egne stemmer.

FNs torturkonvensjon

PDF

FNs torturkonvensjon ble vedtatt i 1984 og trådte i kraft i 1987. Konvensjonen består av 33 artikler, og har som formål å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Norge undertegnet FNs torturkonvensjon i 1985, og i 1986 ble det besluttet at Norge skulle ratifisere konvensjonen.

Folk flest kan begå onde handlinger

PDF

I artikkelen forteller professor Paul Leer Salvesen hvordan man kan forstå tortur og onde handlinger. Salvesen understreker at det er mennesker som begår onde handlinger, ikke monstre. Det finnes tallrike eksempler på at «vanlige mennesker» under gitte forhold kan begå de verste handlinger. I artikkelen forteller Salvesen om hvor farlig lydigheten kan være, og hvor stor moralsk kraft det kan være i ulydigheten.