Du er her

Tortur

Stø kurs

Nettside

Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur. Her redegjøres det blant annet for hva tortur er, internasjonale konvensjoner,  konsekvenser av tortur for de som overlever og hvordan man kan samarbeid om behandling for de dette gjelder.

En frigjøringsleders historie

PDF

En frigjøringsleders historie er Aman Kedir Kamsares livsberetning. Kamsare forteller blant annet om livet som politisk fange i Etiopia, og om torturen han ble utsatt for i fangenskap. Etter flukten fra fangenskapet, ble Kamsares etterhvert innvilget status som FN-flyktning og bosatt i Bodø. Beretningen er utgitt av NOVA som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn - egne stemmer.

FNs torturkonvensjon

PDF

FNs torturkonvensjon ble vedtatt i 1984 og trådte i kraft i 1987. Konvensjonen består av 33 artikler, og har som formål å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Norge undertegnet FNs torturkonvensjon i 1985, og i 1986 ble det besluttet at Norge skulle ratifisere konvensjonen.

Folk flest kan begå onde handlinger

PDF

I artikkelen forteller professor Paul Leer Salvesen hvordan man kan forstå tortur og onde handlinger. Salvesen understreker at det er mennesker som begår onde handlinger, ikke monstre. Det finnes tallrike eksempler på at «vanlige mennesker» under gitte forhold kan begå de verste handlinger. I artikkelen forteller Salvesen om hvor farlig lydigheten kan være, og hvor stor moralsk kraft det kan være i ulydigheten.

Egypt/Sudan. Refugees and asylumseekers face brutal treatment, kidnapping for random and human trafficing

PDF

Mellom 2009 og 2015 ble mange Eritreiske, Etiopiske og Sudanesiske flyktninger og asylsøkere kidnappet og utsatt for menneskehandel og tortur i Sinaiørkenen i Egypt. Noen av dem var heldige og greidde å betalt seg fri med løsepenger og rømme fra fangenskapen. I rapporten "Egypt/Sudan. Refugees and asylumseekers face brutal treatment, kidnapping for random and human trafficing" fra Amnesty International får du faktaopplysninger og personlige historier fra torturopplevelser i Sinaiørkenen mellom 2011- 2014. 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere - Spansk

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales_esp

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

Istanbulprotokollen – manual for dokumentasjon av torturskader

PDF

Istanbulprotokollen er FN sin manual for effektiv etterforskning og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Den gir retningslinjer for hvordan etterforske og dokumentere mens den utsatte fortsatt er fengslet og i fare for ny tortur. Den gir også retningslinjer for hvordan dokumentere skader etter tortur til bruk som dokumentasjon i asylsøknader. Den har to tilleggsprotokoller for dokumentasjon av henholdsvis fysiske og psykiske skader etter tortur. Når norsk helsepersonell utreder og dokumenterer skader etter tortur skal de følge Istanbulprotokollen.

 

It breaks the human. Torture, disease and death in Syria’s Prisons

PDF

Amnesty International har publisert en rapport om tortur i Syriske fengsler: "It breaks the human. Torture, disease and death in Syria’s Prisons". De rapporterer at tortur har blitt benyttet i massivt omfang siden starten på den aktuelle krisen i Syria i 2011. Torturen og livsbetingelsene i fangenskap beskrives som massivt. Amnesty har avdekke tortur fra flere parter i konflikten, men ut fra deres kartlegging er Syriske myndigheter ansvarlig for den mest omfattende torturen. Det overveidende flertall av de torturoverleverne Amnesty har intervjuet var sivile som ikke hadde deltatt i noen militær aktivitet forut for fengslingen.

 

 

Sound of Torture

Film

I mange år har tusenvis av mennesker hver måned flyktet fra det undertrykkende regimet i Eritrea. Da Europa stengte grensene, søkte flere mot Israel. På veien ble flere tusener kidnappet av beduiner i Sinai-ørkenen der de ble torturert mens familiene fikk beskjed om å stille opp med skyhøye pengebeløp. "Sound of Torture er en dokumentarfilm fra 2013 skrevert og regissert av den israelske filmskaperen Keren Shayo som følger den eritreiske radioverten og menneskerettighetsaktivisten Meron Estefanos mens hun rapporterer kidnappede Eritreere på flukt gjennom Sinai-ørkenen.