Du er her

Den globale flyktningsituasjonen

Flukt (2017) – Episode 1

Film

Episoden starter i Libanon, her er hver fjerde innbygger  flyktning. Episodens fokus er på en syrisk flyktningfamilie. Vi følger dem på den viktigste dagen i deres liv, da de skal på intervju med norske myndigheter. Kan de bli plukket ut som kvoteflyktninger?

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Rapport fra UNICEF: “Uprooted -The growing crises for refugee and migrant children”

PDF

Fra 2010 til 2015 steg antall barn som er flyktninger med 75 %. Rundt 50 millioner barn er i dag på flukt. I denne rapporten gir United Nations Children’s Fund (UNICEF) ikke bare oversikt over statistikk og hvilke land som i dag har størst utfordringer med barn på flukt. Hovedfokuset i rapporten er hvordan disse barna faktisk har det, hva de har opplevd før, under og etter flukt, og diskusjon om hva som må skje for å snu den dramatiske utviklingen med eskalering av antall barn som flyktninger. Selv om rapporten tar utgangspunkt i omfattende undersøkelser og statistiske analyser så inneholder den også eksempler på enkeltskjebner samt generelle refleksjoner.
Utgitt i September 2016

Rapport fra Flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Council, NRC)

PDF

Mennesker drives på flukt av svært mange årsaker. Matmangel er et av flere forhold som drev mange på flukt i 2015, men årsakene til matmangel kan være flerfoldige, eksempelvis krig, manglende rettigheter for enkelte folkegrupper eller situasjoner oppstått på grunn av klimaforandringer. Flyktningregnskapet 2015 er Flyktninghjelpens rapport om den globale flyktningsituasjonen i 2015. Rapporten fokuserer også  på årsaker til at rekordmange mennesker måtte forlate sine hjem i 2015. Rapporten gir også en beskrivelse av hvordan Flyktninghjelpen jobber.

Rapport fra flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Council, NRC)

PDF

Mennesker drives på flukt av mange årsaker. Slike årsaker kan være for eksempel krig, manglende rettigheter for enkelte folkegrupper, eller situasjoner oppstått på grunn av klimaforandringer. Flyktningregnskapet 2016 er Flyktninghjelpens rapport om den globale flyktningsituasjonen i 2016. Rapporten gir også en beskrivelse av hvordan Flyktninghjelpen jobber.

Stø Kurs: Jus og politikk

Nettside

Svært mange hendelser i flyktninger og asylsøkeres liv henger sammen med politikk og jus, både i hjemlandet, Norge og verden som helhet. Dette kan bli så omfattende at mange opplever liten grad av kontroll, forutsigbarhet og mulighet til å påvirke sitt eget liv.

Desperate journeys

PDF

I denne rapporten gir UNHCR en oversikt over situasjonen for flyktninger og innvandrere som kommer til Europa og til Europas grenser og de bakenforliggende årsakene til flukt. De fleste av disse trendene ser ut til å fortsette i 2019. For mange mennesker er krysningen over havet bare det siste trinnet i en lang og farefull flukt. UNHCR oppfordrer stater til å stanse praksisen stoppe med å returnere tusenvis av mennesker til nabolandene uten å tillate dem å søke asyl, eller vurdere individuelt om de har krav på internasjonal beskyttelse - en praksis som kalles "pushbacks". De oppfordrer også stater om å øke innsatsen for å beskytte barn og gi støtte til overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold, samt bedre tilgang til sikre og juridiske veier som alternativer til disse farlige reisene.