Du er her

Den globale flyktningsituasjonen

Flukt (2017) – Episode 1

Film

Episoden starter i Libanon, her er hver fjerde innbygger  flyktning. Episodens fokus er på en syrisk flyktningfamilie. Vi følger dem på den viktigste dagen i deres liv, da de skal på intervju med norske myndigheter. Kan de bli plukket ut som kvoteflyktninger?

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

UNHCR – The UN Refugee Agency

Nettside

UNHCR gir oppdaterte rapporter om verdens flyktningsituasjon på sin hjemmeside. De rapporterer at 70,8 millioner måtte forlate sine hjem på grunn av krig og konflikt i 2019. omtrent halvparten av verdens flyktninger er barn. 80% av menneskene som flykter fra sitt eget land flykter til et naboland. Tyrkia er det landet i verden som har tatt imot fleste flyktninger. 

Desperate Journeys 2019

PDF

UNHCR-rapporten «Desperate Journeys» for 2019 viser at viser at 80.800 personer kom til Europa etter å ha kysset Middelhavet fra januar til september. Blant disse var en fjerdedel barn, og mange reiste uten sine foreldre. Rapporten setter et særlig fokus på situasjonen for barn på flukt mot og etter ankomst til Europa. Avslutningsvis gir UNHCR spesifikke oppfordringer til de europeiske landene. 

 

Flyktningregnskapet 2018

PDF

Antallet mennesker på flukt fra vold og væpnet konflikt har fortsatt å øke de senere år. Ved inngangen til 2018 hadde det nådd 68,5 millioner. Antallet mennesker på flukt i eget land er relativt stabilt på rundt 40 millioner. De aller fleste mennesker som flykter fra eget land, oppholder seg i utviklings- og mellominntektsland. I Flyktningregnskapet for 2018 kan du se tall og trender fra flyktningsituasjonen i verden i 2018. 

 

Rapport fra UNICEF: “Uprooted -The growing crises for refugee and migrant children”

PDF

Fra 2010 til 2015 steg antall barn som er flyktninger med 75 %. Rundt 50 millioner barn er i dag på flukt. I denne rapporten gir United Nations Children’s Fund (UNICEF) ikke bare oversikt over statistikk og hvilke land som i dag har størst utfordringer med barn på flukt. Hovedfokuset i rapporten er hvordan disse barna faktisk har det, hva de har opplevd før, under og etter flukt, og diskusjon om hva som må skje for å snu den dramatiske utviklingen med eskalering av antall barn som flyktninger. Selv om rapporten tar utgangspunkt i omfattende undersøkelser og statistiske analyser så inneholder den også eksempler på enkeltskjebner samt generelle refleksjoner.
Utgitt i September 2016

Desperate journeys

PDF

I denne rapporten gir UNHCR en oversikt over situasjonen for flyktninger og innvandrere som kommer til Europa og til Europas grenser og de bakenforliggende årsakene til flukt. De fleste av disse trendene ser ut til å fortsette i 2019. For mange mennesker er krysningen over havet bare det siste trinnet i en lang og farefull flukt. UNHCR oppfordrer stater til å stanse praksisen stoppe med å returnere tusenvis av mennesker til nabolandene uten å tillate dem å søke asyl, eller vurdere individuelt om de har krav på internasjonal beskyttelse - en praksis som kalles "pushbacks". De oppfordrer også stater om å øke innsatsen for å beskytte barn og gi støtte til overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold, samt bedre tilgang til sikre og juridiske veier som alternativer til disse farlige reisene.

Stø Kurs: Jus og politikk

Nettside

Svært mange hendelser i flyktninger og asylsøkeres liv henger sammen med politikk og jus, både i hjemlandet, Norge og verden som helhet. Dette kan bli så omfattende at mange opplever liten grad av kontroll, forutsigbarhet og mulighet til å påvirke sitt eget liv.