Du er her

Informasjon om hjemland

Redd Barna

Nettside


Redd Barna er en internasjonal medlemsstyrt organisasjon som jobber for barn etter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetserklæringen.

Den Norske Helsingforskomitê

Nettside


Den Norske Helsingforskomitê, Helsingforskomiteen, er en ikke-statlig ideell organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør de gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Health and Human Rights

Nettside


Health and Human Rights Info er en internasjonal organisasjon som jobber for å tilgjengeliggjøre kunnskap og dokumentasjon for helsearbeidere som jobber med mennesker utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Vannets mestre – dokumentarfilm om utfordringer ved migrasjon over landegrenser

Film

Dette er en film av Trond Waage, førsteamanuensis ved visuelle kulturstudier UIT. Filmen beskriver situasjonen i den Sentral Afrikanske Republikk ved å følge fire unge menn som har flyktet fra fattigdom og som nå forsøker å livnære seg som vanntransportører. Vi får i filmen et nært portrett av mennene og deres hverdag. Filmen ligger tilgjengelig på nettsidene til NRK. Filmen innledes av Trond Waage.

Syria, The Other Side

Film

Videoen viser et pulserende og levende Syria med kunst og kultur, fargerike markeder og storslåtte oldtidsbyggverk. Scenene som vises står i sterk kontrast til ødeleggelsene som har fulgt av borgerkrigen siden 2011, og de krigsdominerte bilde- og videorapportene som har nådd omverdenen via ulike medier.