Du er her

Hvorfor flykter mennesker?

RVTS - Hvorfor flykter mennesker

Det finnes ulike grunner til hvorfor mennesker flykter. I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning».

I Norge anerkjennes en utlending også som flyktning dersom personen «står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet» i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

I filmen hører vi Aamer fortelle om hvorfor han måtte flykte fra tilværelsen sin i Syria.

Bruk undermenyen til venstre for å finne ulike ressurser med utfyllende informasjon.