Du er her

Menneskesmugling

Europe’s Borderlands: Violations against refugees and migrants in Macedonia, Serbia and Hungary

Nettside

Temaside fra Amnesty International med lenke til pdf rapport om fluktruter i deler av Europa, hvordan disse rutene er arenaer for menneskesmugling, og om konsekvensene for ofrene for menneskesmugling. Temasiden har ekstra søkelys på de overtramp som gjøres mot flytningene i denne sammenhengen.

Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base (IOM)

Nettside

Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base er en rapport utgitt av International Organization for Migration, IOM. Denne rapporten tar for seg eksisterende statistikk om forekomst av menneskesmugling, og forskning på menneskesmugling. Fokuset i rapporten er spesielt rettet mot smugling av migranter.

PDF iconsmuggling_report.pdf