Du er her

Beskrivelser fra flukten

Flukt (2017) – Episode 2

Film

Episoden skildrer en dramatisk redningsaksjon i Middelhavet med det norske skipet Siem Pilot. De blir fraktet til Italia, og herfra flykter de som kan, videre innover i Europa. Hundrevis av mennesker, gravide kvinner og barn har risikert livet for å komme til Europa. Papirløse nevnes også, på slutten av episoden.  

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Flukt (2017) – Episode 4

Film

Leo følger i fotsporene til en ung mann som flyktet via Middelhavet på vei til Europa, og druknet på veien. Underveis får vi se mange av grunnene til at folk flykter, og alle de farlige situasjonene som oppstår underveis på reisen.

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

UNHCR – The UN Refugee Agency

Nettside

UNHCR gir oppdaterte rapporter om verdens flyktningsituasjon på sin hjemmeside. De rapporterer at 70,8 millioner måtte forlate sine hjem på grunn av krig og konflikt i 2019. omtrent halvparten av verdens flyktninger er barn. 80% av menneskene som flykter fra sitt eget land flykter til et naboland. Tyrkia er det landet i verden som har tatt imot fleste flyktninger. 

Desperate Journeys 2019

PDF

UNHCR-rapporten «Desperate Journeys» for 2019 viser at viser at 80.800 personer kom til Europa etter å ha kysset Middelhavet fra januar til september. Blant disse var en fjerdedel barn, og mange reiste uten sine foreldre. Rapporten setter et særlig fokus på situasjonen for barn på flukt mot og etter ankomst til Europa. Avslutningsvis gir UNHCR spesifikke oppfordringer til de europeiske landene. 

 

Flyktningregnskapet 2018

PDF

Antallet mennesker på flukt fra vold og væpnet konflikt har fortsatt å øke de senere år. Ved inngangen til 2018 hadde det nådd 68,5 millioner. Antallet mennesker på flukt i eget land er relativt stabilt på rundt 40 millioner. De aller fleste mennesker som flykter fra eget land, oppholder seg i utviklings- og mellominntektsland. I Flyktningregnskapet for 2018 kan du se tall og trender fra flyktningsituasjonen i verden i 2018. 

 

Bawke - en film om flukt

Film

Kortfilmen Bawke beskriver eksistensielle dilemmaer som følge av krig og ønsket om å beskytte sine barn. Filmen er laget av filmskaperen Hisham Zaman. Filmen egner seg godt i undervisning, særlig for de som arbeider med enslige mindreårige og som innledning til refleksjoner i en personalgruppe.

Desperate journeys

PDF

I denne rapporten gir UNHCR en oversikt over situasjonen for flyktninger og innvandrere som kommer til Europa og til Europas grenser og de bakenforliggende årsakene til flukt. De fleste av disse trendene ser ut til å fortsette i 2019. For mange mennesker er krysningen over havet bare det siste trinnet i en lang og farefull flukt. UNHCR oppfordrer stater til å stanse praksisen stoppe med å returnere tusenvis av mennesker til nabolandene uten å tillate dem å søke asyl, eller vurdere individuelt om de har krav på internasjonal beskyttelse - en praksis som kalles "pushbacks". De oppfordrer også stater om å øke innsatsen for å beskytte barn og gi støtte til overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold, samt bedre tilgang til sikre og juridiske veier som alternativer til disse farlige reisene.

En reise for livet

Film

For 40 år siden kalte en vietnamesene som flyktet i enkle farkoster fra landet sitt etter slutten av Vietnamkrigen for «båtflyktninger».  De nye kommunistiske makthaverne satte over en million sørvietnamesere i fengsel eller sendte dem til såkalte «omskoleringsleir». Fluktruten var veldig farlig pga. faren for storm, sykdom, sult, og ikke minst pirater. Mellom 200.000 og 400.00 vietnamesere omkom på havet. Av de som overlevde kom rundt 10.000 til Norge mellom 1975 og 1995. Her kan du se noen av de som ble reddet i siste liten av et norsk skip, og har siden levd i Norge.

I Was A Boat Person: Vietnamese Refugees Look Back

Film

Bilder av båtflyktninger som nå kommer over Middelhavet til vest Europa vekker sterke minner for vietnamesere som flyktet fra Vietnam for ca. 40 år siden. Her møter du flere «boat people» som nå bor i USA. De minnes og sammenligner deres farlige reise med den flyktninger fra Syria og andre land opplever nå. I Norge i dag er det over 20.000 vietnamesere som enten var med på den farefulle reisen eller er barn eller barnebarn av dem.

Overlevde folkemord, NATO-bombing og flukt over Middelhavet

Nettside

Ahmed Musa er en sudaneser som overlevde folkemord i Darfur i Sudan, Natos bombing av Libya, og den farlige overfarten over Middelhavet. I 2011 gikk han i land på Lampedusa. Nå har 32-åringen skrevet en master om Darfur-konflikten ved Universitet i Torino. I nettmagasinet Africa.no publiserer Fellesrådet for Afrika et nyansert bilde av Afrika gjennom reportasjer, analyser, essays og kommentarer.  

Sexual violence against men and boys in the Syria crisis

PDF

 

UNHCR har publisert rapporten “Sexual violence against men and boys in the Syria crisis. We keep it in our heart”, 2017. Seksuell vold mot kvinner og jenter I krig og konflikt er et internasjonalt kjent fenomen. I denne rapporten setter UNHCR også fokus på seksuell vold mot gutter og menn i forbindelse med konflikten i Syria. De rapporterer om hvordan seksuell vold systematisk benyttes som våpen innad i Syria, under tortur i fengsler, i hjem, ved checkpoints og på offentlige steder. Det beskrives hvordan LGBTI personer er spesielt utsatt, og risiko for overgrep og utnyttelse under flukt og i eksil. UNHCR beskriver konsekvenser for individ, relasjoner og samfunn, og hjelpebehov. Avslutningsvis gir de anbefalinger for hvordan humanitære hjelpearbeidere kan identifisere de utsatte og møte dem på adekvat vis.