Du er her

Introduksjonsprogram

Ti års erfaringer

PDF

En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere: Fafo har i perioden november 2014 til mars 2015 gjennomgått tilgjengelig litteratur med sikte på å lage denne rapporten. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.