Du er her

Bosetting av flyktninger

Flukt (2017) – Episode 5

Film

Episoden viser båtflyktninger som ankommer Hellas, og hva som venter dem når de kommer dit. Resten av episoden omhandler bosetting av kvoteflyktninger, og vi får se igjen den syriske familien vi så i første episode. De forteller om sitt nye liv i Norge.

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Planlegging og bosetting

Nettside

En av temasidene til IMDI, som omhandler planlegging og bosetting. Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. Her finner man informasjon om Fordeling av flyktningene mellom kommunene, bosetting og kommuneøkonomi, kommunens vedtak og planlegging, boliger til flyktninger, og tjenestetilbud til flyktninger. I tillegg finner man informasjon om hvordan ulike grupper bosettes, og bosettingsstatstikk for flytninger i Norge.

Veiviser.no

Nettside

Veiviser.no omhandler «Bosetting av overføringsflyktninger». Her får man informasjon om en kort beskrivelse av bosettingsfasen, resultater fra fasen, hvem gjør hva i denne fasen, aktører, brukermedvirkning, vedlegg, lover og forskrifter, kvaliteter og finansiering.

Boliger til flyktninger

Nettside

En av temasidene til IMDI, som omhandler boliger til flyktninger. Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig til de som kommer. Det finnes flere måter å lette dette arbeidet på. Støtteordninger, privatmarked og bofellesskap er noen av de smarte løsningene. Her ligger det informasjon på flere språk: amharisk, arabisk, dari, engelsk, farsi, russisk, somali og tigrinja.

Fagseminar om overføringsflyktninger fra Kongo

Film

I mai 2018 arrangerte IMDI et fagmøte om overføringsflyktninger fra Kongo. Foredragene er fortsatt tilgjengelig på nett og belyser følgende tema: Erfaringer fra en kongolesiskflyktning i Norge; Informasjon om Kongo og flyktningsituasjonen der; Informasjon om uttak av kongolesiske overføringsflyktninger; IMDI’s arbeid med uttak, kartlegging og bosetting; Forberedelse av kvoteflyktninger før ankomst til Norge; En kommunes erfaring med bosetting av overføringsflyktninger fra Kongo.