Du er her

Hvordan er tilværelsen som bosatt?

RVTS - Hvordan er tilvaerelsen som bosatt

Flyktning som er innvilget oppholdstillatelse får tilbud om bosetting i en kommune.
Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

I filmen forteller Aamer om hvordan han prøver å integrere seg i det norske samfunnet ved å skaffe seg venner, lære seg norsk, studere og delta på kulturelle arrangementer.

Bruk undermenyen til venstre for å finne ulike ressurser med utfyllende informasjon