Du er her

Retur

Voluntary Assistance Return Program International Organization for Migration (IOM)

Nettside

IOM implementerer det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme). VARP er rettet mot asylsøkere som har asylsøknaden til behandling hos norske myndigheter, for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden eller for asylsøkere som velger å trekke tilbake asylsøknaden. VARP er også for personer som befinner seg i Norge irregulært og som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Siden 2006 har IOM Norge også gitt reintegreringsassistanse for de som reiser under VARP.