Du er her

Tilværelsen som papirløs

De papirløse - ved jurist og advokat Leif Strøm

Film

Hva mener vi egentlig når vi sier at noen mennesker er papirløse? Jurist og advokat Leif Strøm ser i denne filmen nærmere på hva det innebærer å være papirløs og hva slags konsekvenser det har for den enkelte å være papirløs. Han ser blant annet nærmere på hvorfor enkelte velger å bli i Norge etter å ha fått avslag på asylsøknad, og på hvilke begrensninger lever de under i det daglige. Filmen er laget av RVTS Midt.

 

Barn utan papper:

Nettside

Podcast i fra Redd Barna i Sverige, om papirløse barn. Her reflekteres det rundt at det lever barn i nordiske land i dag som ikke på noen måte kan sies å ha samme muligheter for oppfølging og støtte fra samfunnet rundt seg. Her får du infomrasjon om regelverk og ansvar, om utfordringer og om bakgrunn for at mange barn lever på denne måten.

Bli inte hopplösa. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation» Henry Ascher og Åsa Wahlström Smith

PDF

Barn som lever som papirløse håndterer en livssituasjon som alltid preges av trusselen om å oppdages, pågripes og sendes tilbake til en tilværelse deres foreldre og de selv oppfatter som livsfarlig. Denne forskningsrapporten belyser hva det innebærer for barn i skolealder å leve i en papirløs situasjon og hvordan de selv oppfatter sin hverdag. Den ser på hvilke strategier barna utvikler for å håndtere situasjonen, tydeliggjør hvordan trusler mot barns helse, velbefinnende og utvikling kan reduseres.

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

PDF

Dette notatet handler om ungdommer som ikke er bosatt i Norge, og som er mulige ofre for menneskehandel. De kan oppholde seg i Norge som EØS-borgere, papirløse eller asylsøkere uten endelig vedtak. Noen er det mistanke om at har blitt eller vil bli utnyttet i prostitusjon, andre utnyttes til kriminalitet eller andre former for tvangsarbeid. Notatet peker på noen av årsakene til at oppfølgingen av mindreårige som ikke er bosatt i Norge ofte svikter, selv om det foreligger mistanke om utnytting og menneskehandel. Dette notatet er nyttig ikke bare for å sette seg inn i temaet menneskehandel, men i å forstå hva en del av de vi møter av enslige mindreårige har vært utsatt for.

PDF icon Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Papirløse migranter – Kirkens bymisjon

Nettside

Kirkens bymisjon arbeider med papirløse migranter. På sin hjemmeside har de publisert fakta om illegale migranter; hvem de er, hvor mange de kan være, samt mulighetene til å tilby dem helsehjelp. De har også publisert rapporten «Papirløse migranter. En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land». 

 

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Nettside

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettigheter og rettferdighet for illegal migranter. Målet er at illegale migranter skal ha rett til en verdig levestandard og respekt. På deres hjemmeside finner en relevant informasjon om helsehjelp, arbeid, bolig, fengsling og retur, rettssikkerhet, samt et særlig fokus på situasjonen for kvinner og barn. På vimeo har PICUM lage en web dokumentar om dagliglivet til illegale migranter i Europa: "Undocumentary - The Reality of Undocumented Migrants in Europe".