Du er her

Opphør av flyktningstatus

Et liv i usikkerhet

PDF

Opphørsbestemmelsen i FNs flyktningkonvensjon har til nå knapt blitt brukt, verken i Norge eller i andre europeiske land. I asylforliket fra november 2015, ble stortingsflertallet enige om at opphør av flyktningstatus kan besluttes, dersom sikkerhetssituasjonen i hjemlandet har blitt stabilt og varig forbedret og flyktningen igjen kan søke beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.

Regjeringen valgte i mars 2016 å instruere forvaltningen om at opphør skal anvendes, dersom vilkårene er oppfylt. Regjeringen valgte å frata forvaltningen muligheten til å bruke skjønn i vurderingen av opphørssaker.

Instruksen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. 1 600 somaliske flyktninger med flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge, er satt i fare for å miste flyktningstatus og oppholdstillatelse, og risikere tvangsretur til Mogadishu.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd barna og Fellesorganisasjonen (FO) har publisert rapporten «Et liv i usikkerhet – Norges bruk av opphør av flyktningstatus», 2018. Som vedlegg til rapporten har de publisert «Juridisk analyse av regelverket for opphør av flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet».